Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色


41%
off
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 0
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 1
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 2
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 3
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 4
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 5
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , large image number 6
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 0
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 1
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 2
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 3
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 4
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 5
Ulefone Note 8P (2GB+16GB) 黑色, , small image number 6
Price reduced from HK$899 to HK$529
購買此產品可賺取 25 Club 積分

SKU#: 4163601scol

詳情
  • 三卡槽設計
  • 合適的尺寸
  • 四核處理器
  • 人臉解鎖