12.9吋 iPad Pro (第 6 代) Wi-Fi


12.9吋 iPad Pro (第 6 代) Wi-Fi image number 0
12.9吋 iPad Pro (第 6 代) Wi-Fi image number 1
12.9吋 iPad Pro (第 6 代) Wi-Fi image number 0
12.9吋 iPad Pro (第 6 代) Wi-Fi image number 1
HK$8,799
-
HK$13,399

SKU#: 129IPADPROG6Wscol
請選擇 顏色
請選擇 內置儲存空間 (ROM)

贈品

免費3個月屏幕更換服務 (換領信)

為已註冊手提裝置提出屏幕更換服務,無須理由,爆芒、壞芒都包換!

只適用於現有1O1O/csl客戶,受條款及細則約束:

https://www.hkcsl.com/en/tnc/restart_screen_replacement

請按換領信上指示換領服務。

受管制電器法定免費除舊服務的選項: 詳情
必須填寫
必須填寫