Genzo Mono GM-TM100A 玉子燒器 (櫻花粉紅)


20%
off
Genzo Mono GM-TM100A 玉子燒器 (櫻花粉紅) image number 0
Genzo Mono GM-TM100A 玉子燒器 (櫻花粉紅) image number 1
Genzo Mono GM-TM100A 玉子燒器 (櫻花粉紅) image number 0
Genzo Mono GM-TM100A 玉子燒器 (櫻花粉紅) image number 1
Price reduced from HK$199 to HK$159
購買此產品可賺取 10 Club 積分

SKU#: 4171431scol

詳情

GENZO MONO GM-TM100A 玉子燒器

  • 操作十分簡單易用
  • 快速完成 *只需 5-7分鐘
  • 配件齊備,玩味十足,可自由發揮玉子燒的創意食譜
  • 當看到玉子蛋卷從玉子燒器缓缓上升時,有著非常療癒身心的效果