DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)


DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 0
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 1
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 2
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 3
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 4
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 5
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 0
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 1
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 2
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 3
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 4
DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) image number 5
HK$10,799
購買此產品可賺取 200 Club 積分

SKU#: 4176621scol

詳情

DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2)

  • 1/1.3" CMOS 中長焦廣角雙主鏡頭
  • 46 分鐘飛行時間
  • 全向避障
  • DJI O4 20 公里 FHD 影像傳輸
  • 雙 4800 萬像素拍照
  • 雙 4K/60fps HDR 影片