MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇


MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇 image number 0
MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇 image number 1
MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇 image number 2
MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇 image number 0
MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇 image number 1
MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇 image number 2
HK$138

SKU#: 4182691scol

詳情

MACHINO M13 勾掛式雙扇葉手持風扇

  • 前後180°手動調節,適用於各種環境,在桌上可調節成免手提風扇
  • 雙重扇葉設計前7 片,後5片,風力強勁
  • 4 段風速可供選擇,(微風/弱/中/強)
  • 電池容量高達2000mAh, 無線輕巧,可以放在任何地方
  • 誤操作預防設計,雙擊開啟功能安全安心
  • 輕巧精緻,重量只有160g