Samsung Galaxy Tab S9 NotePaper Screen 白色


Samsung Galaxy Tab S9 NotePaper Screen 白色 image number 0
Samsung Galaxy Tab S9 NotePaper Screen 白色 image number 1
Samsung Galaxy Tab S9 NotePaper Screen 白色 image number 0
Samsung Galaxy Tab S9 NotePaper Screen 白色 image number 1
HK$259
購買此產品可賺取 10 Club 積分

SKU#: 4223541scol

詳情
寫作新體驗
  • 不開蓋直接書寫
  • 類似於鉛筆書寫的感覺
 
可拆卸系統和組合可用性
  • 單獨提供
  • 與背架組合
  • 易於安裝,蓋子內有磁鐵